Inscripció Premis Inclusius

L’esport ens fa iguals

Onat Foundation, en pro de la inclusió a través de l’esport

  DADES PERSONALS

  ASSISTÈNCIA

  TAULES

  GIMNCANA

  COMUNICACIONS

  IMPORTANT. La data límit d'inscripció serà el 31 de març de 2024. Les inscripcions fora del període establert tindran un cost de 10,00 €. i s'hauran d'acreditar degudament el pagament amb el corresponent compovant bancari. El pagament es podrà fer mitjançant trasnferència bancaria a número de compte: ES43-2100-0469-5202-0028-1715 de l'entitat bancària CaixaBank, S.A.

   DADES PERSONALS

   CONNEXIÓ

   TAULES

   COMUNICACIONS